Proiect pilot “Crearea, menținerea și dezvoltarea activităților cultural-educative extracuriculare în cadrul școlii gimnaziale din satul Fundurii Vechi”

fundurii-vechi

Premize:

Ținând cont de scopul definit la înființarea Asociației Pentru Educație DAR și anume acela de “promovarea, susținerea și înlesnirea accesului la educație fizica și morala în special a copiilor de vârsta școlara, dar și a adulților de orice vârsta”.

Identificând nevoile și doleanțele elevilor din cadrul scolii gimnaziale din satul Fundurii – Vechi, Republica Moldova.

Primind sprijinul entuziast al conducerii scolii, al corpului profesoral, al autorităților și personalităților satului pentru organizarea activităților preconizate.

Membrii Asociației Pentru Educație DAR au demarat organizarea și susținerea financiara a următoarelor activități:

  1. August 2015 – Organizarea unei excursii la Iași pentru cca 40 persoane (30-35 elevi și 5-10 profesori). Selecția elevilor s-a facut de către conducerea școlii după criteriul performantei la învățătura și alte activități școlare.
  2. 2015 – 15 mai – Organizarea unei întâlniri cu scriitorul și publicistul Nicolae Dabija, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, redactor-șef al săptămânalului “Literatura și Arta”.
  3. 2015 decembrie – organizarea și finanțarea deplasării ansamblului Lăstăreii Speranței la festivalul de colinde de la Cehu Silvaniei.
  4. 2015-2016 Completarea fondului de carte al bibliotecii școlare. cu manuale și cărți necesare procesului de învățământ, sprijinirea activităților cultural sportive cu obiectele și materialele specifice. Concret s-au donat cărți noi și de anticariat, mingi de fotbal, baschet, volei.

Membrii Asociației Pentru Educație DAR vor colabora cu profesorii și elevii școlii pentru a identifica noi proiecte și direcții de dezvoltare pe termen lung care sa poată fi reproduse și în alte școli din Republica Moldova și România.