Cine suntem

Extras din actul constitutiv:

ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE DAR” se constituie și funcționează ca un grup de interese ale membrilor acesteia, având ca scop primar promovarea, susținerea și înlesnirea accesului la educație fizică și morală în special a copiilor de vârsta școlară, dar și a adulților de orice vârstă. Pe măsura posibilităților și necesităților programele asociației se pot diversifica, fără a se aduce însa prejudiciu scopului primar.

În atingerea scopului propus, Asociația va acționa ca punct de referința central și ca factor de reprezentare, comunicare, educare și colaborare cu autoritățile guvernamentale, precum și cu orice alte entități publice sau private care reglementează și/ sau coordonează acest domeniu pe plan intern sau extern, identificând problemele specifice domeniului educației și cautând soluțiile de rezolvare a acestora, inclusiv pe cale normativă, pentru a asigura un cadru optim de desfășurare a activităților educative.

Obiective și activități:

 Obiectivele ce se subscriu scopului înființării Asociației sunt:

 • Realizarea de studii legate de necesitățile educationale în rândul elevilor;

 • Informarea opiniei publice cu privire la problemele și doleanțele copiilor.

 • Cooptarea profesorilor, părinților și a administrației locale în activitățile asociației;

 • Organizarea și susținerea unor cercuri/activități benevole extrașcolare pentru elevi.

 • Realizarea de campanii în parteneriat cu autoritățile școlare și locale pentru conștientizarea beneficiilor activităților educative.

 • Realizarea de cursuri de perfecționare pentru specialiștii implicați în coordonarea activităților copiilor;

Obiectivele Asociației presupun, printre altele, desfășurarea următoarelor activități:

 • Organizarea unor cercuri sportive de : fotbal, tenis de masa, baschet, șah precum și dotarea acestora cu materialele necesare

 • Organizarea unor activități cultural-educative: desen, cor, ansambluri instrumentale

 • Excursii organizate în România în diverse orașe, la muzee, teatre, și alte obiective de importanță istorică sau geografică.

 • Organizarea de conferințe și întâlniri cu diverse personalități, artiști, oameni de știință, sportivi care prin exemplul personal să stimuleze dorința de performanță a tinerilor;

 • Acordarea de burse de merit, burse de studiu, burse sociale în vederea sprijinirii accesului la educație și performanță.

 Asociația va putea desfășura orice alte activități necesare pentru realizarea obiectivelor sale. În cazul în care ar fi necesare aprobări speciale pentru aceste activități, Asociația le va desfășura după obținerea aprobărilor respective.”